Συγκριτικη αξιολογηση υπηρεσιων αρχειοθετησης του παγκοσμιου ιστου

Στόχος του πειράματος είναι η συγκριτική αξιολόγηση της ευχρηστίας δύο υπηρεσιών πληροφόρησης. Το πείραμα, μέσα απο τις ασκήσεις που κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές, είχε ώς στόχο να δείξει σε ποίο βαθμό μπορεί ο χρήστης να περιηγηθεί στο περιβάλλον των συγκεκριμένων υπηρεσιών αρχειοθέτησης και να εκτελέσει ασκήσεις χρησιμοποιώντας τους πόρους και τις υπηρεσίες αναζήτησης που του παρέχει η κάθε ιστοσελίδα. Για τις ανάγκες της έρευνας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των κατευθύνσεων «Μουσειολογίας» και «Βιβλιοθηκονομίας», κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε εργαστηριακό πείραμα με διεξαγωγή ασκήσεων και την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου.

Ερωτηματολόγιο

Οι δύο ιστοσελίδες – υπηρεσίες αρχειοθέτησης που οι χρήστες θα κληθούνε να εργαστούνε είναι:
1. Archive.org https://archive.org/web/
2. UK Web Archive http://www.webarchive.org.uk/ukwa/

Για την δημιουργία του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Google Forms. Μπορείτε να δείτε το ερωτηματολόγιο σε αυτόν τον σύνδεσμο
Ακόμα για την κατασκευή των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια ευχρηστίας του Nielsen.

Ασκήσεις ευχρηστίας

Σημείωση: Οι ασκήσεις, με εξαίρεση την άσκηση 1. έχουνε δύο μέρη Α. και Β., τα οποία αναφέρονται στις ιστοσελίδες Α.Archive.org και Β. UK Web Archive.

Άσκηση 1:
Περιηγηθείτε ελεύθερα στις δύο ιστοσελίδες. Από 5 λεπτά στην καθεμία.

Άσκηση 2:
Α. Μέσω μιας απλής εξερεύνησης στο αρχείο, μεταβείτε στο Metropolitan Museum επιλέγοντας την συλλογή εικόνων με πίνακες και τις κατηγορίες αυτών. Παράλληλα μπορείτε να ελέγξετε σε ποίες άλλες κατηγορίες υπάρχει υλικό που να σχετίζεται με το ίδιο μουσείο.
Β. Περιηγηθείτε στo αρχείο και εντοπίστε τις θεματικές κατηγορίες στις οποίες ανήκει η σελίδα «floating memories».

Άσκηση 3:
Α. Με την χρήση της απλής αναζήτησης να βρείτε το αρχείο εικόνας με τίτλο «Take Me To Church Ε.P.», με ημερομηνία έκδοσης «July 3rd/2013», από τον χρήστη «Hozier».
B. Με την χρήση της απλής αναζήτησης να προσπαθήσετε να απαντήσετε την ερώτηση: «Τι είναι το Farm Animal Welfare Council». Έπειτα να εντοπίσετε πληροφορίες για το «Animal Welfare Act 2006».

Άσκηση 4:
Α. Κάνοντας χρήση της σύνθετης αναζήτησης να βρείτε το αρχείο με τα εξής χαρακτηριστικά: ο τίτλος του αρχείου είναι «Genealogy of the Morris family: descendants of Thomas Morris of Connecticut». Στοιχείο σε οποιοδήποτε πεδίο «Lucy Ann Morris», στοιχείο τίτλου «Thomas Morris», τύπος αρχείου «text», εκδότης «A.S. Barnes Co.» και θεματική κατηγορία «genealogy» και «Morris family».
B. Κάνοντας χρήση της σύνθετης αναζήτησης να εντοπίσετε και να μεταβείτε στην προσωπική ιστοσελίδα του «Patrick Harvei» υποψηφίου με το κόμμα των «Glasgow & West of Scotland Green Party».

Παράδειγμα σεναρίου χρηστών

Σχεδιασμός σεναρίων χρήσης των επισκεπτών για την ιστοσελίδα the UK Web Archive (http://www.webarchive.org.uk/ukwa/)

Προφίλ χρήστη 1:
Ένας έμπειρος χρήστης, μέλος μίας ακαδημαικής κοινότητας πραγματοποιεί μια έρευνα στο πεδίο του "Data Archeology". Σκοπεύει να ερευνήσει πηγές απο το διαδίκτυο και να βρεί βιβλιογραφία ώστε αργότερα να γράψει ένα άρθρο επάνω στην έρευνα του.

Σενάριο χρήστη 1:
1. Ο χρήστης εισάγει τους όρους "web archive" σε μια μηχανή αναζήτησης.
2. Επισκέπτετε την ιστοσελίδα "UK Web Archive".
3. Από την αρχική σελίδα μεταβαίνει στην σελίδα "About Page", από το μενού στα αριστερά, όπου και διαβάζει γενικές πληροφορίες για το αρχείο.
4. Σημειώνει τα ονόματα των βιβλιοθηκών που έχουνε σχέση με το έργο, ώστε να τις επισκεφτεί αργότερα.
3. Έπειτα επισκέπτετε την σελίδα με τα στατιστικά, απο το μενού στα αριστερά, ψάχνωντας να βρεί ποσοτικές πληροφορίες για τα δεδομένα του αρχείου.
4. Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας το μενού στο επάνω μέρος της σελίδας, μεταβαίνει στην αρχική σελίδα.
5. Απο τις επιλογές που έχει αποφασίζει να επισκεφτεί την σελίδα "Visualisation", όπου και διαβάζει τις πληροφορίες που παρέχονται.
6. Κατά λάθος κλικάρει και μεταβαίνει στην σελίδα "N-gram search", αντί για το "Tag clouds" όπου ήθελε αρχικά να επισκεφτεί.
7. Προσπαθεί να επιστρέψει στην προηγούμενη, πατώντας να ξαναεπισκεφτεί την σελίδα "Visualisation", απο το μενού στα αριστερά, η οποία όμως δεν αποκρίνεται.
8. Τελικά επισκέπτετε την σελίδα "Tag clouds" στην οποία βρίσκει έναν υπερσύνδεσμο τον οποίο και θέλει να ακολουθήσει.
9. Η σελίδα που οδηγεί ο υπερσύνδεσμος δεν υπάρχει και ο χρήστης οδηγείτε σε μια σελίδα λάθους (404 error page).
10. Εκεί το σύστημα του παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας (email) των διαχειριστών του αρχείου.
11. Ο χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες που του παρέχονται και ακολουθεί τον υπερσύνδεσμο ώστε να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της σελίδας, να τους ενημερώσει για το πρόβλημα που αντιμετώπισε και να ζητήσει πληροφορίες.

Αποτελεσματα αξιολογησης ευχρηστιαςusability-study-results

Στην παραπάνω εικόνα απικονίζεται ο Συνολικός Μέσος όρος των απαντήσεων που δόθηκαν για κάθε μία απο τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.
Σημείωση: Για τον υπολογισμό του μέσου όρου η κλίμακα έχει οριστεί με "καθόλου=1" και "πάρα πολύ=5".

usability-study-results

Εδώ βλέπουμε συγκεντρωτικά την κατανομή των μέσων όρων των απαντήσεων στον χώρο, για κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου (13 κουκίδες),
για τις δυο ιστοσελίδες (x, y).

usability-experiment-results

Κατά την διάρκεια του πειράματος, καταγράφαμε τα εξής: τον χρόνο υλοποίησης τών ασκήσεων , το ποσοστό ολοκλήρωσης της αντίστοιχης άσκησης καθώς και τις συνολικές προσπάθειες που κατέβαλε ο κάθε φοιτητής.
Οι ασκήσεις που δόθηκαν στους ερωτώμενους χωρίζονταν σε βαθμίδες/επίπεδα. Ξεκινώντας από γενικά ερωτήματα ακολουθούσαν πιο εξειδικευμένα. Κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας ασκήσεις σχετικά με:

α) την απλή πλοήγησή στις ιστοσελίδες
β) την περιήγηση και την εξοικείωση με αυτές
γ) χρήση απλής αναζήτησης και
δ) χρήση σύνθετης αναζήτησης

Master program on "Management of Cultural Information and New Technologies", Ionian University, Department of Archives, Library Science and Museology, 2015-2016


Copyright © Webdexproductions 2014